Travel

Rating

0,00

Downloads

3

Difficulty

Intermediate

CEFR

B1

Do you travel a lot? This Word list is tailored according to your needs! All basic phrases, greetings, signs are included.

Words in this package

Xin chào! Tôi muốn... Cám ơn! Anh/chị có thể giúp tôi, được không? Tôi cần... phòng vệ sinh nam nữ Ở đâu là...? Tạm biệt! +32 more

Reviews