Animals

Rating

0,00

Downloads

3

Difficulty

Elementary

CEFR

A1

Learn many animals in this basic Word list.

Words in this package

con gà con chuột [kɔn čuot ] con rắn [kɔn zan ] con kiến [kɔn kiən] con thỏ [kɔn tʰɔ] con vịt [kɔn vit ] con chuột túi [kɔn čuot tui ] con mèo [ kɔn mɛɔ ] con bò [kɔn bɔ ] cá sấu [ ka səu ] +21 more

Reviews