„V učení angličtiny nejsou limity. Je to živý jazyk,“ říká studentům angličtinářka Markéta

Dominik Pro 17

Své studenty nabádá k otevřené mysli ve vztahu k jazyku i okolnímu světu. Markéta působí jako lektorka angličtiny již od roku 2003. Angličtinu vyučuje pod názvem Mylessons.cz.

Lekce přizpůsobuje každému zvlášť a nezapomíná na to, že svět se neustále mění a s ním se vyvíjí učení angličtiny a také angličtina jako jazyk.my lessons angličtina

Kdo jste? Co učíte a jak učíte?

Jsem soukromá lektorka angličtiny. Pomáhám dospělým lidem najít motivaci proč se zlepšovat v angličtině a jak se jí pravidelně obklopit. Snažím se otevírat jim v tomto směru nové obzory, ukazovat výhody pro ně spojené se znalostí angličtiny a ve svých lekcích je vést tím správným směrem k jejich cíli. Každého tou cestou, která je mu příjemná a je mu vlastní.

Jak jste se dostala k učení angličtiny? Tušila jste, že se stanete lektorem?

Že se stanu jazykovým lektorem jsem původně netušila, i když určité osobnostní rysy a přirozené vlohy pro tuto práci jsem měla vždy, jak si to s odstupem času stále více uvědomuji. Lásku k angličtině jsem poprvé plně rozvinula během svého 2letého pobytu v Anglii. A vlastně ji rozvíjím stále dál, každý den 🙂

Mám za sebou zkušenost s firemní a individuální výukou u jedné z největších českých agentur, kde jsem působila několik let také jako senior lektor. Nakonec jsem se vydala na vlastní vysněnou dráhu soukromého lektora. Nyní učím menší firemní skupinky a individuální lekce pro dospělé.

Co vám přijde nejzajímavější na učení angličtiny a z čeho jste nejvíc nadšená?

Angličtina je nejrozšířenějším jazykem. Je na ní úžasné, že je doslova všude kolem nás. V dnešní době má každý možnost mít k angličtině přístup kdykoli a odkudkoli i jako samouk, či se jí obklopit zcela přirozeně skrze své zájmy, které takto může rozšířit a zkvalitnit. Tedy se učí, aniž by to věděl. A to je osvobozující.

Je to živý jazyk mnoha podob, a přestože je poměrně jednoduché se v tomto jazyce dostat na úroveň základní komunikace velmi rychle, v pokročilé znalosti nejsou limity, neustále je prostor pro zlepšení. Ať už jsou to např. slangové výrazy či pokročilá business angličtina. Každý rok také vzniká spousta nové terminologie v návaznosti na aktuální světové dění. Je to živý jazyk.

Co vás nejvíc překvapuje na vašem povolání?

Touha lektorů neustále se posouvat a zkvalitňovat svou práci. Kreativita. Svoboda s jakou si mohu vybírat svůj směr, metodiku, klienty.

Energie vložená do učení angličtiny s lidmi, která se mi vrací zpátky. Jsem zároveň vděčná za možnost dělat práci, která je i mou životní náplní, za možnost pomáhat ostatním dostat se v životě o něco dál, posílit své sebevědomí v jazyce a začít ho aktivně využívat.

Co se kromě angličtiny snažíte naučit své studenty? Jaké hodnoty do učení vkládáte?

To by asi lépe posoudili moji studenti. Myslím si, že skrze učení angličtiny se je snažím posouvat v osobnostním rozvoji. Zajímat se všeobecně více o „current affairs“, neinklinovat k radikálním úsudkům či naopak rezignaci na problémy. Prohlubuji a rozšiřuji jejich motivaci ke stanovení osobních cílů a posunu v angličtině. Snažím se o vytvoření příjemné, přirozené, ale i nabíjející atmosféry v lekcích.

učení angličtiny a motivace od mylessons
Jak najít motivaci a jak se učit jazyk od mylessons

Ukazuji jim cestu, jak angličtinu jednoduše zařadit do života a neustále se jí obklopovat. Odstraňuji tolik zakořeněný strach z chyb v mluveném projevu. Přílišná koncentrace se na chybu a neúměrná sebekritika studentům často zbytečně stěžuje jejich motivaci. V tom jsme myslím, jako národ, docela výjimka a je to velká škoda. Své studenty proto také učím, jak mít radost nejen z výsledků a dosažených cílů, ale především z procesu “učení se” jako takového. Jak umět sám sebe pochválit a ohodnotit, a jak si tento proces naplno užít.

Jaká jste v roli studenta, když se něco musíte učit?

Stejná jako někteří mí studenti, někdy se podceňuji 🙂 A nerada pracuji pod tlakem a ve stresu.

Jak aktuálně vyučujete? Změnili se vaše techniky a taktiky po dobu korony?

Samozřejmě. V souvislostí se situací, která na jaře vznikla, jsem byla nucená během jednoho týdne překlopit své lekce do online prostředí. Tady se zúročil můj vybudovaný vztah se studenty a klienty, kteří ač vůbec nevěděli, do čeho jdou, byli velmi ochotní ke změně a nechtěli o své lekce přijít. A to popravdě mou nelehkou situaci zachránilo.

Moji studenti jsou většinou stejná věková kategorie jako já, online prostředí na rozdíl od teenagerů a mladší generace jim není až tak úplně přirozené. Přesto byli ochotní vystoupit ze své komfortní zóny a dát online výuce šanci. Já se nyní snažím jim tyto hodiny zdokonalovat tak, aby výuka byla pro ně stejně plnohodnotná, zajímavá a zábavná . Což vyžaduje jediné – interaktivní přístup k online výuce. Pokud je toto zabezpečeno, potom student již dokáže vnímat i s tím spojená nová pozitiva, jako ušetřený čas docházením na místo výuky a nové možnosti náplně hodiny.

Sama stále procházím procesem zdokonalování se v online výuce, ale musím říct, že mě to baví. Našla jsem v tom spoustu výhod. Například vidím velké zlepšení u nižších úrovní. Lidé u obrazovky, pokud je výuka vedena interaktivně, jsou po čase překvapivě více soustředěni a více uvolnění, než ve stejné skupince, kde jsou fyzicky přítomni. Jakoby byl každý více sám za sebe, rušivé vlivy skupinky odpadají, daleko více se posiluje i poslechová dovednost, která následně pozitivně ovlivňuje jejich dovednost komunikační. Mám z toho radost, vnímám to jako zcela nový level výuky, i když v mém případě online lekce nikdy úplně nenahradí osobní setkávání se v hodinách.

Balíček slov od Markéty najdete i v aplikaci Vocabulary Miner.

  1. Nejdřív si stáhni aplikaci Vocabulary Miner zdarma na Google Play nebo App Store.
  2. Zaregistruj se
  3. Klikni na tento odkaz na tvém telefonu:

Character Traits pro B2 https://vocabulary-miner.com/package/character-traits-povahove-rysy

Vazby s get/have/go pro A2 https://vocabulary-miner.com/package/slovni-spojeni-s-go

Word lists Character Traits in Flashcard app Vocabulary Miner

Doporučila byste aplikaci Vocabulary Miner jinému lektorovi nebo studentovi? A proč?

Určitě ano.

Především proto, že aplikace je velmi jednoduchá, intuitivní, minimalistického vzhledu a pro studenty zdarma ke stažení. Věkový průměr mých studentů je 30 – 55 let. Je pro ně velmi nenáročné s touto aplikací ihned začít.

Vždy respektuji, že k archivaci a aktivaci slovní zásoby si každý volí svou vlastní a jemu vyhovující metodu, ale zároveň vždy zdůrazňuji, že na rozdíl od papírového zápisníku mají telefon s aplikací stále u sebe, tedy mají nespočet možností kdy slovíčka během dne opakovat. Zkrátka kdykoli a kdekoli. Stejně tak je jednoduché si okamžitě zapsat nový výraz, když třeba sleduji svůj oblíbený seriál v originále.

Využívám také možnosti diktování slovíček do aplikace, tvoření vlastních balíčků. Co také velmi oceňuji, je možnost zapsání slovíčka ve větě, tedy osvojovat si nové výrazy v kontextu, což považuji za zásadní a kladu na to velký důraz. A v neposlední řadě je to výslovnost, která je stěžejní, a se kterou tato aplikace také pracuje.

Jak a proč vznikla aplikace Vocabulary Miner? Jak se liší od ostatních Flashcard aplikací? Čti náš článek: Jak vznikl Vocabulary Miner: Frustrovaný student jazyků vytvořil jazykovou aplikaci.

Porovnání jazykových aplikací najdeš v tomhle článku: 2020 porovnání Flashcard aplikací na učení slov.

Chceš víc příběhů? Najdeš je na Instagramu pod naším hashtagom #saymore.

Naučte se cizí jazyk pomocí Netflix a metody kartiček

Naučte se cizí jazyk pomocí Netflix a metody kartiček

Chceš se naučit cizí jazyk pomocí Netflixu? Kdo by nechtěl. Hlavně teď, když je sociální interakce spíše luxusním zbožím. Pokud se tedy ještě neučíš cizí jazyk s Netflixem a metodou kartiček …

Read more
English hacker:

English hacker: "Na angličtinu nejste nikdy staří. Nebojte se mluvit."

"Největší kámen úrazu je, že se studenti bojí mluvit. Mají strach z chyb, a proto učení angličtiny vzdávají a stávají se tak věčnými začátečníky," říká Markéta Růžičková. Markét se …

Read more
Jak se naučit cizí jazyk? Naučte se 1000 nejpoužívanějších slov

Jak se naučit cizí jazyk? Naučte se 1000 nejpoužívanějších slov

Jak se naučit cizí jazyk? Kdyby ti někdo řekl, že se stačí naučit 1000 nejpoužívanějších slov, aby ses bez problému domluvil v cizím jazyce, věřil bys tomu? Tady je pár důvodů, proč tomu …

Read more