Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů

Tyto podmínky používání upravují vaše používání softwarové aplikace Vocabulary Miner („aplikace“), kterou vytvořilo studio SKOUMAL, s.r.o. Aplikace je jednoduchý nástroj pro učení slovní zásoby v jakémkoli jazyce.

Informace poskytnuté uživatelem
Když se u nás zaregistrujete a použijete aplikaci, obvykle poskytujete
(a) vaše jméno, e-mail, heslo a další registrační údaje;
(b) informace související s transakcemi, například když nakupujete, reagujete na jakékoli nabídky nebo stahujete nebo používáte aplikace od nás;
(c) informace, které nám poskytnete, když nás kontaktujete o pomoc;
(d) informace o kreditní kartě pro nákup a používání aplikace a;
(e) informace, které zadáte do našeho systému při používání aplikace, jako jsou kontaktní informace a informace o řízení projektu.

Můžeme také použít informace, které jste nám poskytli, abychom vás čas od času kontaktovali, abychom vám poskytli důležité informace, požadovaná upozornění a marketingové propagace.

Váš obsah a chování
Jako uživatel služby Vocabulary Miner můžete odesílat obsah do mobilní aplikace. Berete na vědomí, že Vocabulary Miner nezaručuje důvěrnost jakéhokoli obsahu, který odešlete. Nesete výhradní odpovědnost za svůj vlastní obsah a důsledky odeslání a zveřejnění vašeho obsahu ve službě. Odesláním obsahu do Vocabulary Miner tímto udělujete společnosti Vocabulary Miner celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, sublicencovatelnou a přenosnou licenci k používání, reprodukci, distribuci, přípravě odvozených děl a zobrazování obsahu ve spojení s Vocabulary Miner. Tímto také udělujete každému uživateli služby Vocabulary Miner přístup k vašemu obsahu a uživatelé mohou být požádáni, aby za toto stahování zaplatili.

Automaticky shromažďované informace
Kromě toho může aplikace automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné o typu zařízení, které používáte, jedinečné ID zařízení, IP adresu vašeho zařízení, váš operační systém, typ mobilních internetových prohlížečů, které používáte a informace o způsobu používání aplikace.

Ve webové aplikaci můžeme používat cookies k personalizaci dostupného obsahu. Cookie je malá část dat uložená ve vašem počítači nebo ručním zařízení webovým prohlížečem.

Můžeme také shromažďovat další technicky přiměřené informace, jako jsou protokoly o selhání nebo protokoly zobrazení. Tyto protokoly mohou případně obsahovat vaše osobní údaje. Tyto informace můžeme použít, abychom vás nakonec kontaktovali.

Shromažďuje aplikace přesné informace o poloze zařízení v reálném čase?
Když navštívíte Aplikaci, můžeme k určení vaší aktuální polohy použít technologii GPS (nebo jinou podobnou technologii), abychom zjistili, kde se nacházíte, a zobrazili příslušné informace o poloze. Nebudeme sdílet vaši aktuální polohu s ostatními uživateli nebo partnery.

Pokud si nepřejete, abychom vaši polohu používali pro výše uvedené účely, měli byste vypnout služby určování polohy pro aplikaci umístěné v nastavení vašeho účtu nebo v nastavení vašeho mobilního telefonu a/nebo v aplikaci a/nebo na vašem webu nastavení prohlížeče.

Vidí třetí strany a/nebo mají přístup k informacím získaným aplikací?
Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami způsoby, které jsou popsány v těchto podmínkách používání.

Můžeme zveřejnit informace poskytnuté uživatelem a automaticky shromážděné informace:

jak vyžaduje zákon, například vyhovět předvolání nebo obdobnému právnímu postupu;
když v dobré víře věříme, že vyzrazení je nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, vyšetřování podvodu nebo reakce na vládní žádost; s našimi důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří pracují naším jménem, nemají nezávislé použití informací, které jim sdělujeme, a souhlasili s dodržováním pravidel stanovených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů; pokud SKOUMAL, s.r.o. se podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji celého nebo části svých aktiv; inzerentům a reklamním sítím třetích stran a analytickým společnostem, jak je popsáno v následující části.

Automatický sběr dat a reklama
Můžeme spolupracovat s analytickými společnostmi, aby nám pomohli pochopit, jak je Aplikace používána, například frekvence a doba používání. Spolupracujeme s inzerenty a reklamními sítěmi třetích stran, kteří potřebují vědět, jak komunikujete s reklamou poskytovanou v aplikaci. Inzerenti a reklamní sítě mohou používat některé z informací shromážděných aplikací, mimo jiné včetně jedinečného identifikačního ID vašeho zařízení a vašeho telefonního čísla. Tyto třetí strany mohou také získat informace o dalších aplikacích, které jste stáhli do svého zařízení, navštívené weby, informace o vaší poloze a další informace, aby pomohly analyzovat a poskytovat anonymní cílenou reklamu v aplikaci a jinde. Můžeme také sdílet informace, které jste poskytli, abychom našim partnerům umožnili připojit další dostupné informace o vás pro analýzu.