Jak funguje učící algoritmus v aplikaci na kartičky Vocabulary Miner

Vladislav Zář 30

Algoritmus aplikace Vocabulary Miner je založen na myšlence spaced repetition (efektivní opakování). Efektivní algoritmus učení zajistí, že uživatel narazí na slovíčko, které mu nejde a nemůže si ho zapamatovat mnohem častěji a naopak lehká a naučená slovíčka jsou odsunuta do pozadí. ↓

boxes as a tool for understanding flashcard algorithm

Na začátku se všechna slova nacházejí v krabičce s číslem 1.

Pokud při učení řeknu, že slovo “Vím”, posune se slovo do krabičky s číslem 2.

Pokud řeknu, že “Nevím”, posune se slovo o 3 krabičky zpět, maximálně však do krabičky 1, záporné krabičky neexistují.

Slovo “Tuším” pak zachovává slovo v jeho aktuální krabičce.

V krabičkách s nižšími čísly tak mám vždy slova, která ještě nemám dobře naučená, čím více se blížím ke krabičce 8, tím lépe slovo umím.

Časový odstup: Kartičky se mohou objevit hned druhý den nebo za 90 dní

Každá z krabiček také definuje za jak dlouho si mám dané slovo zopakovat. Zatímco slovo v krabičce číslo 2 mi bude ukázáno už druhý den, slovo v krabičce 8 až za 60 dnů. Tato uměle vytvořená mezera v učení nám umožní lépe si slova zapamatovat.

Jednotlivé krabičky a doba odkladu dalšího zobrazení:

Krabičky— Odklad zobrazení

1 — x

2 — + 1 den

3 — +2 dny

4 — +3 dny

5 — +5 dnů

6— +10 dnů

7 — +30 dnů

8 — +60 dnů

Jak vybere algoritmus ta správná slova pro cyklus učení

Na začátku každého cyklu učení se musí vybrat 20 slov, která si v rámci tohoto cyklu zopakujem.

Slova se vybírají náhodně, přičemž vyšší prioritu mají slova z krabičky číslo 1, zatímco slova z krabičky číslo 8 mají naopak prioritu nejmenší. Vybírají se samozřejmě vždy pouze slova u kterých už uplynula povinná přestávka v učení dle předchozí kapitoly.

Učení není stereotypní i díky měnícímu se směru učení mezi cizím a mateřským jazykem a díky možnosti vybrat si kombinaci slov, které si chci opakovat z různých balíčků v daném jazyce.

 

View this post on Instagram

 

????Change the side of Flashcard that you see first! It makes you remember much better! ????If you learn from A (your native) language to B language – a great first step. A to B translations will be already solidly in your brain. ???? ✔️When you are learning a new word, or new sentence, start with A to B. It is easier in the beginning. ????Then change perspective and direction to B – A learning. ????Your brain will already have some connection built between these 2 information and you can recall it easier. You can let the system of Learning options in #vocabularyminerapp do the timing for you. ???? Learning language is like life – sometimes you just need to change perception. ???? . . . . . . #vocabularytips #learningtips #learning #app #fun #memory #vocabulary #languages #languagelearning #languagestudy #learn

A post shared by Vocabulary Miner (@vocabulary.miner) on

A jak to mají další Flashcard aplikace? Někteřé z nich nemají ve své bezplatné verzi efektivní opakování. Poznejte, které z nich.

Algoritmus opakování pro technické duše

Vybereme si pole slov u kterých už uplynula povinná přestávka v učení, toto pole si seřadíme podle krabiček od nejmenší po největší. Nyní postupně vybíráme z toho pole dvacet prvků podle následujícího pseudokódu:

 currentIndex = 0;
for(int i = 0; i < 20; i++) {
currentIndex = currentIndex + rand(0, (array.length —
currentIndex) / (20 — i));
learnThis.add(array[currentIndex]);
}

Výsledné pole learnThis pak ještě zamícháme. Výše popsaný výběr slov k učení se samozřejmě aplikuje pouze pokud máme více než 20 slov k učení.

 

Naučte se cizí jazyk pomocí Netflix a metody kartiček

Naučte se cizí jazyk pomocí Netflix a metody kartiček

Chceš se naučit cizí jazyk pomocí Netflixu? Kdo by nechtěl. Hlavně teď, když je sociální interakce spíše luxusním zbožím. Pokud se tedy ještě neučíš cizí jazyk s Netflixem a metodou kartiček …

Read more
English hacker:

English hacker: "Na angličtinu nejste nikdy staří. Nebojte se mluvit."

"Největší kámen úrazu je, že se studenti bojí mluvit. Mají strach z chyb, a proto učení angličtiny vzdávají a stávají se tak věčnými začátečníky," říká Markéta Růžičková. Markét se …

Read more
Jak se naučit cizí jazyk? Naučte se 1000 nejpoužívanějších slov

Jak se naučit cizí jazyk? Naučte se 1000 nejpoužívanějších slov

Jak se naučit cizí jazyk? Kdyby ti někdo řekl, že se stačí naučit 1000 nejpoužívanějších slov, aby ses bez problému domluvil v cizím jazyce, věřil bys tomu? Tady je pár důvodů, proč tomu …

Read more