Přídavná jména

Rating

5,00

Downloads

64

Difficulty

Elementary

CEFR

A1

Základní přídavná jména.

Words in this package

jung alt groß klein gut schlecht klug dumm klar +16 more

Reviews

Lenka Klepalová

5

Anonymous

5

Milan

5